www.vlasy-loreal.cz:

 • jsme česká firma, která má veškeré uvedené zboží skutečně skladem
 • veškeré prodávané zboží je oficiální výrobek firmy Loreal
 • námi nabízené výrobky pocházejí přímo z Francie a ne z Polska - jako u některých internetových obchodů
 • máme vlastní sklady, ze kterých si můžete osobně zboží vyzvednout
 • na trhu již od roku 2007, e-shop provozujeme od roku 2008
 • máme tisíce spokojených zákazníků
 

Podmínky

 

Prodávajícím je fyzická osoba Ing. Zdeněk Eisert, Novohradská 238/II, 379 01 Třeboň, IČ  03589269 , provozující internetový obchod www.vlasy-expert.cz. Kupujícím je návštěvník tohoto internetového obchodu, který odešle řádnou objednávku nabízeného zboží. Odesláním objednávky kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice. Oprávnění k podnikání vydáno úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Třeboň 24.11. 2014.

  I. Objednávání zboží

 1. Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.vlasy-expert.cz. Objednávka je odesílána kupujícím přímo z prostředí internetového obchodu elektronickou cestou.
 2. Odeslaná objednávka je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupující je povinen uvést správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
 3. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím a nabývá plnění dnem převzetí zboží. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku potvrdit, je považována za neplatnou a po sedmi dnech od zadání i odstraněna ze systému.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího.
 5. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí do 24 hodin poté, co byla učiněna v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. Při zrušení objednávky po odeslání zboží, má prodávající právo na úhradu nákladů vynaložených s expedicí a odesláním zásilky.

  II. Dodací a platební podmínky

 1. Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce a to nejpozději do čtrnácti pracovních dnů (zboží, které je specifikováno jako skladem je doba expedice - rozuměno předání zboží k přepravě) od potvrzení objednávky prostřednictvím České pošty na dobírku či jako obchodní balík při platbě předem na účet. Kupující má právo volby úhrady předem (bankovním převodem).
 2. V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedeném termínu, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky. Doba dodání je maximálně 14 dnů.
 3. Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícího nebo dopravní služby. Dále neručí za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení případně jiných technických problémů.
 4. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení. V případ nepřevzetí objednaného zboží, má prodávající právo požadovat úhradu vynaložených nákladů na přepravu a to dle platného ceníku.
 5. Ceník je platný od 1.5.2012. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky. Náklady spojené s odesláním zboží nese kupující, pokud není stanoveno jinak.
 6. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny, tímto okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.
 7. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí plnění a nepoužité zboží v neporušeném a stavu vrátit na adresu prodávajícího: obchod www.vlasy-expert.cz, Novohradská 238/II, 379 01 Třeboň.
 8. V souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit nepoužité zboží prodávajícímu nepoškozené, zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jako bylo při dodání. Zboží poškozené, nekompletní (týká se i obalů) či ve stavu znemožňujícím či ztěžujícím jeho další prodej není prodávající povinen přijmout a nenastávají účinky odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení zboží nese kupující. Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30ti dnů. Prodávající nevrací částku za poštovné. V případě, že nebylo poštovné u vráceného výrobku či výrobků při dodání účtováno, má prodávající právo na jeho dodatečnou úhradu. V tomto případě prodávající vrátí kupujícímu částku sníženou o tyto náklady. Při vrácení balíku zpět (nevyzvednutí odběratelem) a znovu zaslání je účtován poplatek ve výši 58 Kč.
 9. Cena dopravy při platbě předem na účet je 75 Kč, cena při platbě na dobírku 95 Kč vč. balného. Sleva pro velkoobchodní odběratele (při jednorázovém nákupu nad 10 000 Kč) je 5%. Ceny dopravy platí od 29.12.2012.

  III. Ochrana osobních údajů

 1. Veškeré osobní poskytnuté kupujícím, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných právních předpisů. Prodávající se zavazuje, že neposkytne tyto údaje žádným třetím osobám.

  IV. Reklamační řád

 1. Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které se vyskytnou u dodaného zboží v záruční době.
 2. Záruční doba je poskytována v délce 24 měsíců, není-li uvedeno více. Záruční doba počíná ode dne převzetí zboží kupujícím.
 3. Pro uplatnění reklamace musí kupující spolu reklamovaným zbožím doložit originál nebo kopii prodejního dokladu a pokud je vystaven, tak i záruční list. Reklamované zboží kupující předává (poštou či osobně) vždy na adresu: obchod www.vlasy-expert.cz, Ing. Zdeněk Eisert, Novohradská 238/II, 379 01 Třeboň.
 4. Prodávající neručí za vady, které vzniknou prokazatelně nešetrným zacházením či mechanickým poškozením zboží kupujícím.
 5. Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci bez zbytečných odkladů avšak nejpozději do 30ti dnů od přijetí zboží k reklamaci. V případě neodstranitelné vady zboží prodávající zboží vymění, vrátí kupujícímu kupní cenu či poskytne slevu a to vždy na základě dohody s kupujícím. V případě závady odstranitelné, tuto prodávající na své náklady odstraní, nebo dle uvážení zboží vymění za bezvadné. V případě provedení záruční opravy je záruční doba automaticky prodloužena o dobu, po kterou kupující nemohl zboží užívat. Reklamace přijímáme pouze písemně na email.
 6. Díky časté změně obalů u Loreal Professionnel mohou být některé obrázky ilustrační.